mva_logo

INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID

Registratie Nr.: 1642455516

Enkele vragen voor het “clubarchief”:

Wat wij u nog willen vertellen:

  • Het lidmaatschapjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
  • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 25,= (gezinslid € 12,50). Dit bedrag ontvangt u retour indien u het lidmaatschap van de MVA beëindigt. Als voorwaarde van restitutie geldt dat u middels een schriftelijke kennisgeving voor 1 november van een jaar opzegt en dat u al uw contributie heeft voldaan.
  • De contributie per kalenderjaar bedraagt 2021: € 65,00 (lid), € 36,75 (gezinslid). De contributie bedraagt in het jaar van aanmelding: 100% bij aanmelding in eerste kwartaal, 80% in tweede kwartaal, 60% in derde kwartaal en 40% bij aanmelding in het vierde kwartaal.
  • U ontvangt binnen een maand na aanmelding een rekening voor uw lidmaatschap.
  • Voor de volgende jaren maken wij gebruik van een incasso, om de contributie innen.
  • U ontvangt regelmatig ons clubblad MVA-info.
  • De MVA heeft een website, zie voor nog meer informatie: http://www.motorvereniging.nl
  • De MVA kent een huishoudelijk reglement. Deze treft u bijgaand aan.
  • Voor onze privacy policy kijk op www.motorvereniging.nl/privacy-avg

Houd u er rekening mee dat na u op volgende en verzenden heeft gedrukt u niet meet de webpagina sluit.
aansluitend nat het verzenden zal de Ideal betaling zichtbaar worden.